Breaking News

कृषी विषय लिएर अध्ययन गरेका १०२२ कर्मचारी माग

कृषी विषय लिएर अध्ययन गरेका १०२२ कर्मचारी माग

राजविराज । कृषी क्षेत्रमा आधारीत रही कृषी विभागले ७३ जिल्लाको लागि कृषी विषय लिएर अध्ययन गरेका १०२२ कर्मचारी माग गरेको छ ।  लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापना अनुसार एसएलसी गरी १ वर्ष कृषी क्षेत्रमा तालिम लिएको हुनुपर्ने वा कृर्षी विषयमा टि एसएलसी गरेको हुनुपर्ने जनाईएको छ ।  २१ दिन  म्याद राखेर निकालेको विज्ञापनमा लिखित र मौखिक परिक्षा लिने लोकसेवा आयोगको कार्यालयले बताईएको छ ।

krishibibhag1

1

2

3

4

krishibibhag4

Online Saptari Registration
Online Saptari Registration

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Under News Detail – 750 X *